Náhradní plnění

Společnost NEPTUN NORD s.r.o. zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a disponuje podle zákona možností poskytovat odběratelům náhradní plnění.

Náhradní plnění upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Ten ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%. Náhradní plnění tak lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázky organizaci zaměstnávající více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.

 

 

Napište nám:

Vaše jméno a přijmení*

Váš email*

Váš telefon*

Vaše zpráva